Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12

Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 21/12 đã ăn rực rỡ Win 3/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số đài quay Cần Thơ với dự đoán: 839,916,986,696,522,571,868,442. Ăn đầu 5 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Sóc Trăng với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 9. Ăn 81 cầu Song Thủ Lô đài quay Sóc Trăng với dự đoán: 08,81. Win cầu Song Thủ Xíu Chủ đài quay Cần Thơ với dự đoán: 979,906. Trúng cầu Đề 1 Con đài quay Đồng Nai với dự đoán: 54. Win 14 cầu Dàn Giải 8 Tám Con đài quay Cần Thơ với dự đoán: 30,66,55,89,53,64,14,93. Ăn cầu Độc Thủ Lô Ba Số đài quay Cần Thơ với dự đoán: 754 với những tỷ lệ ăn chắc 97%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 5 Ngày 22/12/2022 với những cầu Độc Thủ Giải 8, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Tám Con Đề, 10 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Lô Ba Số, Đề Đầu Đít Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
10 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Bạch Thủ Lô SocTrang: 71, CanTho: 27, DongNai: 37 SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt
10 Con Ba Càng DongNai: 354,293,471,561,430,943,230,166,465,031, CanTho: 575,665,754,156,779,510,400,606,086,531, SocTrang: 352,104,369,314,505,236,313,675,023,939 DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng
Dàn Giải 8 Tám Con DongNai: 80,72,64,79,25,58,11,10, SocTrang: 45,65,14,28,81,68,63,92, CanTho: 30,66,55,89,53,64,14,93 DongNai: Trượt, SocTrang: Win 28, CanTho: Win 14
Song Thủ Xíu Chủ DongNai: 211,171, CanTho: 979,906, SocTrang: 458,185 DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Trượt
Dàn Bao Lô Sáu Con SocTrang: 92,27,62,86,08,30, CanTho: 09,55,98,12,39,52, DongNai: 65,33,74,53,36,88 SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/6
Đề 1 Con CanTho: 79, DongNai: 54, SocTrang: 75 CanTho: Ăn, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 9 CanTho: Win Bạch Thủ, DongNai: Ăn Bạch Thủ, SocTrang: Ăn đầu 5
Giải Giải 8 Đầu Đuôi DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 8 DongNai: Ăn đầu 8, CanTho: Trúng đuôi 4, SocTrang: Win đuôi 8
Bạch Thủ Giải Tám SocTrang: 95, DongNai: 53, CanTho: 05 SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt
Dàn 8 Con Lô 3 Số SocTrang: 651,500,707,162,343,921,740,810, CanTho: 839,916,986,696,522,571,868,442, DongNai: 206,294,630,216,502,592,354,037 SocTrang: Trượt, CanTho: Win 3/8, DongNai: Ăn 3/8
Độc Thủ Lô Ba Số SocTrang: 259, CanTho: 754, DongNai: 343 SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt
Song Thủ Lô DongNai: 58,28, CanTho: 88,02, SocTrang: 08,81 DongNai: Trúng 58, CanTho: Ăn 88, SocTrang: Ăn 81
Bạch Thủ Xíu Chủ DongNai: 687, SocTrang: 557, CanTho: 339 DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt
Dàn Bao Lô Sáu Con SocTrang: 92,27,62,86,08,30, CanTho: 09,55,98,12,39,52, DongNai: 65,33,74,53,36,88 SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/6
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G8 811428
G7 843839119
G6
1188
9728
2803
6385
8513
6890
2153
1654
1387
G5 723638841421
G4
97006
92522
47133
84630
26146
06500
56578
64628
86881
57665
32416
60619
11433
36442
50263
36087
59374
43198
30133
85754
98405
G3
24258
12769
38705
65157
14284
75464
G2 645042354074562
G1 275022998883782
ĐB 483354692979389352
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*