Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 12

SOCHUAN24H.INFO Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12 đã ăn được các đài Ăn 97 cầu Dàn Đề Tám Con – Quảng Trị với dự đoán: 14,96,09,97,34,69,03,99. Win 77 cầu Dàn Đề Tám Con – Bình Định với dự đoán: 18,77,58,45,75,15,25,63. Win cầu Cặp 3 Càng – Quảng Bình với dự đoán: 653,782. Ăn 18 cầu Dàn Giải 8 Tám Con – Bình Định với dự đoán: 57,44,66,90,18,15,21,49. Trúng 34 cầu Hai Con Lô – Quảng Bình với dự đoán: 27,34. Win 86,75 cầu Hai Con Lô – Bình Định với dự đoán: 86,75. Trúng cầu Cặp 3 Càng – Bình Định với dự đoán: 877,474. Trúng cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Quảng Bình với dự đoán: 834. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 6 Ngày 23-12-2022 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Lô 3 Số Tám Con, Bạch Thủ 3 Càng, Song Thủ 3 Càng, Giải Tám 1 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Lô 2 Con, Bao Lô, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn Tám Con Đề, Sáu Con Bao Lô, Đề Đầu Đít, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Lô Ba Số với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 12 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 22/12/2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
10 Con Ba Càng BinhDinh: 651,102,271,670,320,610,673,142,435,706, QuangTri: 961,661,033,441,969,904,947,565,825,708, QuangBinh: 382,347,134,684,032,116,221,024,948,646 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt
Độc Thủ Xíu Chủ BinhDinh: 753, QuangBinh: 920, QuangTri: 778 BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt
Dàn 6 Con Bao Lô QuangBinh: 97,29,44,80,98,79, QuangTri: 79,50,59,63,45,19, BinhDinh: 86,60,94,00,03,75 QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win 4/6, BinhDinh: Win 3/6
Cặp 3 Càng BinhDinh: 877,474, QuangTri: 597,900, QuangBinh: 653,782 BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Win
Dàn Giải 8 Tám Con BinhDinh: 57,44,66,90,18,15,21,49, QuangBinh: 83,13,32,44,91,40,19,48, QuangTri: 59,17,91,01,96,83,51,53 BinhDinh: Ăn 18, QuangBinh: Win 48, QuangTri: Trượt
Bạch Thủ Bao Lô QuangBinh: 92, QuangTri: 63, BinhDinh: 26 QuangBinh: Trúng, QuangTri: Win, BinhDinh: Win
Giải Giải Tám Đầu Đuôi BinhDinh: Đầu: 6 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8 BinhDinh: Win đuôi 8, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn Bạch Thủ
Bạch Thủ Lô Ba Số QuangBinh: 834, QuangTri: 763, BinhDinh: 829 QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt QuangTri: 54, BinhDinh: 14, QuangBinh: 52 QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt
Đề Đầu Đít QuangTri: Đầu: 9 – Đuôi: 7, BinhDinh: Đầu: 3 – Đuôi: 3, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 3 QuangTri: Trúng Bạch Thủ, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trúng đuôi 3
Độc Thủ Giải Tám QuangBinh: 12, BinhDinh: 56, QuangTri: 90 QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số QuangBinh: 834, QuangTri: 763, BinhDinh: 829 QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt
Hai Con Lô BinhDinh: 86,75, QuangTri: 15,99, QuangBinh: 27,34 BinhDinh: Win 86,75, QuangTri: Win 99,15, QuangBinh: Trúng 34
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 22/12/2022

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8 182748
G7 180599058
G6
0819
1115
5889
8186
0524
4214
4911
3216
5808
G5 992073198885
G4
53954
15542
89583
98130
99750
48292
13826
03788
15228
19594
73127
25134
41508
20241
99746
74975
75699
85151
51865
27212
78504
G3
35586
72572
73834
80816
39863
44806
G2 006020875976493
G1 821641066934086
ĐB 751877839597471653
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 22/12/2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*