Chính Sách

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI: 

1. Không khuyến khích ép buộc kèo chéo tham gia sử dụng trên trang Web tất cả đều là tự nguyện

2. Không chịu bất một cứ trách nhiệm và tổn thất thiệt hại nào về việc sử dụng thông tin trên Website

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với thông tin và tuyên bố trên trang Website

4. Hãy cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chọn cách chơi phù hợp

5. Website nghiêm cấm truy cập đối với đối tượng vị thành niên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*