Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 08/01 đã ăn được các đài Win 56,53 cầu Dàn Lô 2 Con – Kiên Giang với dự đoán: 53,56. Trúng 82 cầu Dàn 8 Con Đề – Kiên Giang với dự đoán: 02,34,29,82,59,65,38,69. Ăn Bạch Thủ cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Tiền Giang với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 5. Ăn đầu 0 cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Đà Lạt với dự đoán: Đầu: 0 – Đuôi: 3. Win cầu Độc Thủ Bao Lô – Tiền Giang với dự đoán: 46. Win cầu Độc Thủ Bao Lô – Đà Lạt với dự đoán: 35. Ăn cầu Cặp 3 Càng – Đà Lạt với dự đoán: 709,696. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 2 Ngày 09 Tháng 01 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải Tám Đầu Đít, Đề Đầu Đít, Lô Ba Số, Song Thủ Ba Càng, Dàn Ba Càng 10 Con, Đề 1 Con, Xíu Chủ 1 Con với độ chính xác cao 98%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Cầu Đẹp Dự đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Song Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Đề 1 Con Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08/01/2023

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Độc Thủ Bao Lô DaLat: 35, KienGiang: 32, TienGiang: 46 DaLat: Win, KienGiang: Trúng, TienGiang: Win
Mười Con Ba Càng TienGiang: 633,167,778,115,383,499,558,010,982,967, KienGiang: 017,778,455,767,500,227,332,325,403,433, DaLat: 173,693,199,614,395,232,002,921,453,696 TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt
Tám Con Giải 8 TienGiang: 13,93,81,99,64,92,36,63, DaLat: 59,89,07,77,11,63,66,56, KienGiang: 17,83,93,95,36,02,42,07 TienGiang: Trượt, DaLat: Trúng 11, KienGiang: Trượt
Cặp 3 Càng TienGiang: 147,209, KienGiang: 182,443, DaLat: 709,696 TienGiang: Trượt, KienGiang: Ăn, DaLat: Ăn
Dàn Bao Lô 6 Con DaLat: 87,13,08,50,73,54, KienGiang: 33,91,75,72,08,94, TienGiang: 74,90,67,51,89,63 DaLat: Win 3/6, KienGiang: Trượt, TienGiang: Win 3/6
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt KienGiang: 40, TienGiang: 82, DaLat: 54 KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KienGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 2, TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 5, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 3 KienGiang: Win đuôi 2, TienGiang: Ăn Bạch Thủ, DaLat: Ăn đầu 0
Giải 8 Đầu Đít TienGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 6, KienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 5 – Đuôi: 1 TienGiang: Trúng Bạch Thủ, KienGiang: Trượt, DaLat: Win đuôi 1
Bạch Thủ Giải Tám DaLat: 60, TienGiang: 65, KienGiang: 87 DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt
Dàn Tám Con Lô 3 Số DaLat: 488,232,694,574,985,120,579,415, KienGiang: 573,331,368,363,855,572,821,124, TienGiang: 081,195,743,963,338,360,979,562 DaLat: Win 1/8, KienGiang: Trúng 3/8, TienGiang: Win 1/8
Lô Ba Số DaLat: 673, KienGiang: 858, TienGiang: 672 DaLat: Ăn, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt
Dàn Lô 2 Con TienGiang: 95,92, KienGiang: 53,56, DaLat: 87,22 TienGiang: Win 92, KienGiang: Win 56,53, DaLat: Ăn 87
Bạch Thủ 3 Càng TienGiang: 296, DaLat: 709, KienGiang: 650 TienGiang: Trượt, DaLat: Ăn, KienGiang: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con DaLat: 87,13,08,50,73,54, KienGiang: 33,91,75,72,08,94, TienGiang: 74,90,67,51,89,63 DaLat: Win 3/6, KienGiang: Trượt, TienGiang: Win 3/6
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 08/01/2023

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 08/01/2023

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G8 462811
G7 345124308
G6
0758
3021
7249
4189
2869
7511
5562
1400
2787
G5 669292675028
G4
90897
84765
73566
95792
05953
21673
36727
81274
61211
18494
07016
69087
33127
79317
85345
79563
44556
69982
21190
62746
49306
G3
87317
84056
83472
01027
89331
41488
G2 544826285558335
G1 949288133273731
ĐB 834815140182292709
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 08/01/2023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*