Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28 Tháng 10

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Thứ 5 Ngày 27 Tháng 10 đã ăn được các đài Trúng cầu Độc Thủ Giải 8 – An Giang với dự đoán: 17. Ăn cầu Độc Thủ Bao Lô – Tây Ninh với dự đoán: 99. Ăn cầu Bạch Thủ 3 Càng – An Giang với dự đoán: 871. Win cầu Mười Con Ba Càng – An Giang với dự đoán: 086,056,811,058,923,783,504,065,871,060. Trúng 4/6 cầu Sáu Con Bao Lô – Bình Thuận với dự đoán: 65,56,49,17,07,92. Ăn 99 cầu Dàn Tám Con Đề – Tây Ninh với dự đoán: 95,37,40,77,99,32,23,79. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 6 Ngày 28 Tháng 10 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải 8 Đầu Đít, Độc Thủ Đề, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn 6 Con Bao Lô, Cặp 3 Càng, Lô 2 Con, Mười Con Ba Càng với độ chính xác cao 91%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28 Tháng 10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Cầu Đẹp Dự đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Mười Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 27-10-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Độc Thủ Bao Lô BinhThuan: 55, AnGiang: 26, TayNinh: 99 BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn
Mười Con Ba Càng TayNinh: 528,115,583,109,825,007,160,828,981,627, AnGiang: 086,056,811,058,923,783,504,065,871,060, BinhThuan: 560,522,392,829,950,417,828,178,664,632 TayNinh: Trượt, AnGiang: Win, BinhThuan: Trượt
Dàn Tám Con Giải 8 TayNinh: 71,96,11,49,92,16,06,28, BinhThuan: 06,31,80,20,15,30,35,78, AnGiang: 41,38,70,31,94,09,17,23 TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Win 17
2 Con Ba Càng TayNinh: 199,915, AnGiang: 841,785, BinhThuan: 263,703 TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt
Sáu Con Bao Lô BinhThuan: 65,56,49,17,07,92, AnGiang: 82,91,11,86,04,37, TayNinh: 82,74,01,84,26,11 BinhThuan: Trúng 4/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng 1/6
Giải Đặc Biệt AnGiang: 05, TayNinh: 79, BinhThuan: 58 AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 8, TayNinh: Đầu: 2 – Đuôi: 0, BinhThuan: Đầu: 8 – Đuôi: 2 AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt
Giải Tám Đầu Đít TayNinh: Đầu: 5 – Đuôi: 2, AnGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 7 TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt
Độc Thủ Giải 8 BinhThuan: 58, TayNinh: 40, AnGiang: 17 BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng
Dàn 8 Con Lô 3 Số BinhThuan: 896,539,560,358,578,905,449,481, AnGiang: 472,515,335,021,400,758,264,188, TayNinh: 896,110,931,990,689,500,111,274 BinhThuan: Trúng 5/8, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng 5/8
Độc Thủ Lô Ba Số BinhThuan: 049, AnGiang: 322, TayNinh: 712 BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt
2 Con Lô TayNinh: 63,74, AnGiang: 95,11, BinhThuan: 12,37 TayNinh: Win 74, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win 12
Bạch Thủ 3 Càng TayNinh: 054, BinhThuan: 015, AnGiang: 871 TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn
Sáu Con Bao Lô BinhThuan: 65,56,49,17,07,92, AnGiang: 82,91,11,86,04,37, TayNinh: 82,74,01,84,26,11 BinhThuan: Trúng 4/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng 1/6
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 27-10-2022

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 27-10-2022

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8 471716
G7 506541896
G6
2689
3739
6207
0445
3196
7292
4110
1063
1856
G5 950052025259
G4
26174
33243
07882
81885
32165
03449
03916
80945
31081
93910
55094
18634
18609
13090
04481
96338
35512
57512
95300
55253
22905
G3
61995
32671
11376
18990
92365
05469
G2 732743948042539
G1 533023091028503
ĐB 613199643871331052
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 27-10-2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*