Dự Đoán Soi Cầu Miền Trung

Soi Cầu Miền Trung siêu chuân siêu chính xác ngày hôm nay

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 658,
Ninh Thuận: 111
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-06-21Bình Định: 235,
Quảng Trị: 499,
Quảng Bình: 742
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 684,
Khánh Hòa: 960
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 871,
Quảng Nam: 110
Đắc Lắc: Trúng
14-06-21TT Huế: 730,
Phú Yên: 633
TT Huế: Trúng
13-06-21Kon Tum: 613,
Khánh Hòa: 265
Khánh Hòa: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 019,
Quảng Ngãi: 079,
Đắc Nông: 962
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 863,
Ninh Thuận: 385
Ninh Thuận: Trúng
10-06-21Bình Định: 412,
Quảng Trị: 606,
Quảng Bình: 853
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 871,
Khánh Hòa: 010
Đà Nẵng: Trúng
08-06-21Đắc Lắc: 422,
Quảng Nam: 506
Trượt
07-06-21TT Huế: 816,
Phú Yên: 271
TT Huế: Trúng
06-06-21Kon Tum: 933,
Khánh Hòa: 459
Trượt
05-06-21Đà Nẵng: 637,
Quảng Ngãi: 128,
Đắc Nông: 700
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-06-21Gia Lai: 842,
Ninh Thuận: 107
Trượt
03-06-21Bình Định: 152,
Quảng Trị: 397,
Quảng Bình: 102
Quảng Bình: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 011,
Khánh Hòa: 907
Trượt
01-06-21Đắc Lắc: 817,
Quảng Nam: 606
Trượt
31-05-21TT Huế: 654,
Phú Yên: 329
Trượt
30-05-21Kon Tum: 493,
Khánh Hòa: 251
Kon Tum: Trúng
29-05-21Đà Nẵng: 952,
Quảng Ngãi: 435,
Đắc Nông: 188
Trượt
28-05-21Gia Lai: 284,
Ninh Thuận: 148
Ninh Thuận: Trúng
27-05-21Bình Định: 041,
Quảng Trị: 093,
Quảng Bình: 427
Bình Định: Trúng
26-05-21Đà Nẵng: 415,
Khánh Hòa: 044
Đà Nẵng: Trúng
25-05-21Đắc Lắc: 561,
Quảng Nam: 311
Đắc Lắc: Trúng
24-05-21TT Huế: 642,
Phú Yên: 941
Trượt
23-05-21Kon Tum: 157,
Khánh Hòa: 886
Khánh Hòa: Trúng
22-05-21Đà Nẵng: 626,
Quảng Ngãi: 705,
Đắc Nông: 485
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-05-21Gia Lai: 540,
Ninh Thuận: 286
Trượt
20-05-21Bình Định: 523,
Quảng Trị: 395,
Quảng Bình: 000
Quảng Bình: Trúng
19-05-21Đà Nẵng: 865,
Khánh Hòa: 321
Khánh Hòa: Trúng
18-05-21Đắc Lắc: 566,
Quảng Nam: 151
Quảng Nam: Trúng
17-05-21TT Huế: 246,
Phú Yên: 671
TT Huế: Trúng
16-05-21Kon Tum: 447,
Khánh Hòa: 622
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-05-21Đà Nẵng: 660,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 641
Đà Nẵng: Trúng
14-05-21Gia Lai: 936,
Ninh Thuận: 044
Gia Lai: Trúng
13-05-21Bình Định: 358,
Quảng Trị: 820,
Quảng Bình: 653
Bình Định: Trúng
12-05-21Đà Nẵng: 308,
Khánh Hòa: 725
Đà Nẵng: Trúng
11-05-21Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 474
Quảng Nam: Trúng
10-05-21TT Huế: 086,
Phú Yên: 537
Trượt
09-05-21Kon Tum: 429,
Khánh Hòa: 139
Khánh Hòa: Trúng
08-05-21Đà Nẵng: 509,
Quảng Ngãi: 862,
Đắc Nông: 812
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-05-21Gia Lai: 379,
Ninh Thuận: 689
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-05-21Bình Định: 663,
Quảng Trị: 313,
Quảng Bình: 325
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
05-05-21Đà Nẵng: 337,
Khánh Hòa: 823
Trượt
04-05-21Quảng Nam: 896,
Đắc Lắc: 643
Đắc Lắc: Trúng
03-05-21TT Huế: 119,
Phú Yên: 685
Phú Yên: Trúng
02-05-21Kon Tum: 697,
Khánh Hòa: 925
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-05-21Đà Nẵng: 152,
Quảng Ngãi: 321,
Đắc Nông: 105
Đà Nẵng: Trúng
30-04-21Gia Lai: 125,
Ninh Thuận: 880
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-04-21Quảng Trị: 755,
Quảng Bình: 208,
Bình Định: 625
Quảng Bình: Trúng
28-04-21Đà Nẵng: 729,
Khánh Hòa: 337
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-04-21Đắc Lắc: 519,
Quảng Nam: 590
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
26-04-21TT Huế: 582,
Phú Yên: 464
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-04-21Kon Tum: 699,
Khánh Hòa: 005
Kon Tum: Trúng
24-04-21Đà Nẵng: 614,
Quảng Ngãi: 122,
Đắc Nông: 725
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
23-04-21Gia Lai: 394,
Ninh Thuận: 559
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
22-04-21Bình Định: 908,
Quảng Trị: 708,
Quảng Bình: 321
Quảng Trị: Trúng
21-04-21Đà Nẵng: 219,
Khánh Hòa: 475
Đà Nẵng: Trúng
20-04-21Đắc Lắc: 531,
Quảng Nam: 134
Trượt
19-04-21TT Huế: 534,
Phú Yên: 543
Trượt
18-04-21Kon Tum: 321,
Khánh Hòa: 786
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-04-21Đà Nẵng: 918,
Quảng Ngãi: 953,
Đắc Nông: 487
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-04-21Gia Lai: 684,
Ninh Thuận: 910
Gia Lai: Trúng
15-04-21Bình Định: 705,
Quảng Trị: 620,
Quảng Bình: 452
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
14-04-21Đà Nẵng: 619,
Khánh Hòa: 996
Đà Nẵng: Trúng
13-04-21Đắc Lắc: 009,
Quảng Nam: 216
Đắc Lắc: Trúng
12-04-21TT Huế: 614,
Phú Yên: 459
TT Huế: Trúng
11-04-21Kon Tum: 084,
Khánh Hòa: 904
Trượt
10-04-21Đà Nẵng: 978,
Quảng Ngãi: 726,
Đắc Nông: 849
Trượt
09-04-21Gia Lai: 517,
Ninh Thuận: 785
Ninh Thuận: Trúng
08-04-21Bình Định: 520,
Quảng Trị: 296,
Quảng Bình: 308
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
07-04-21Đà Nẵng: 766,
Khánh Hòa: 868
Đà Nẵng: Trúng
06-04-21Đắc Lắc: 574,
Quảng Nam: 785
Trượt
05-04-21TT Huế: 633,
Phú Yên: 672
Trượt
04-04-21Kon Tum: 394,
Khánh Hòa: 842
Trượt
03-04-21Đà Nẵng: 049,
Quảng Ngãi: 516,
Đắc Nông: 439
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-04-21Gia Lai: 923,
Ninh Thuận: 663
Gia Lai: Trúng
01-04-21Bình Định: 886,
Quảng Trị: 204,
Quảng Bình: 640
Trượt
31-03-21Đà Nẵng: 422,
Khánh Hòa: 932
Khánh Hòa: Trúng
30-03-21Đắc Lắc: 340,
Quảng Nam: 135
Quảng Nam: Trúng
29-03-21TT Huế: 021,
Phú Yên: 145
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
28-03-21Kon Tum: 523,
Khánh Hòa: 982
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-03-21Đà Nẵng: 850,
Quảng Ngãi: 281,
Đắc Nông: 281
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-03-21Gia Lai: 106,
Ninh Thuận: 619
Trượt
25-03-21Bình Định: 217,
Quảng Trị: 828,
Quảng Bình: 055
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-03-21Đắc Lắc: 699Trượt