Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 01

Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28/01 đã ăn rực rỡ Ăn đầu 2 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi – Đà Nẵng với dự đoán: Đầu: 2 – Đuôi: 4. Trúng cầu Bạch Thủ Đề – Quảng Ngãi với dự đoán: 15. Trúng cầu Lô Ba Số – Quảng Ngãi với dự đoán: 823. Ăn 96,55 cầu 2 Con Lô – Đà Nẵng với dự đoán: 96,55. Trúng đầu 3 cầu Đề Đầu Đuôi – Đắc Nông với dự đoán: Đầu: 3 – Đuôi: 8. Ăn đầu 7 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi – Quảng Ngãi với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 3 với những tỷ lệ ăn chắc 93%. Chúng ta cùng hướng đến – Ngày 29 Tháng 01 với những cầu Tám Con Đề, 2 Con Lô, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Độc Thủ Đề, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Bao Lô Sáu Con, Đặc Biệt Đầu Đít, 2 Con Xíu Chủ, Xíu Chủ 1 Con, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn 8 Con Giải 8, Bạch Thủ Giải Tám Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 01 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
10 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28-01-2023

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Mười Con Xíu Chủ DaNang: 766,385,893,103,247,019,441,192,375,396, QuangNgai: 794,615,180,915,882,067,671,539,162,276, DacNong: 962,866,562,266,931,623,042,072,155,677 DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Ăn
Xíu Chủ 1 Con DaNang: 023, DacNong: 316, QuangNgai: 414 DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt
Dàn 6 Con Bao Lô DacNong: 64,49,61,33,69,15, QuangNgai: 57,68,88,71,20,76, DaNang: 03,24,59,64,49,26 DacNong: Ăn 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Trúng 3/6
Song Thủ 3 Càng DaNang: 396,393, QuangNgai: 615,798, DacNong: 931,200 DaNang: Win, QuangNgai: Trúng, DacNong: Win
Dàn Giải 8 Tám Con DaNang: 21,58,00,32,68,15,57,03, DacNong: 63,60,92,61,19,15,23,26, QuangNgai: 30,48,52,40,60,50,45,86 DaNang: Trượt, DacNong: Win 63, QuangNgai: Trượt
Độc Thủ Bao Lô DacNong: 33, QuangNgai: 80, DaNang: 08 DacNong: Ăn, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trúng
Giải Giải 8 Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 4, QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 3, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 3 DaNang: Ăn đầu 2, QuangNgai: Ăn đầu 7, DacNong: Trúng Bạch Thủ
Lô Ba Số DacNong: 590, QuangNgai: 823, DaNang: 232 DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt
Bạch Thủ Đề QuangNgai: 15, DaNang: 71, DacNong: 24 QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt
Đề Đầu Đuôi QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 8 QuangNgai: Ăn Bạch Thủ, DaNang: Trúng đuôi 6, DacNong: Trúng đầu 3
Giải Tám 1 Con DacNong: 40, DaNang: 16, QuangNgai: 75 DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt
Lô Ba Số DacNong: 590, QuangNgai: 823, DaNang: 232 DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt
2 Con Lô DaNang: 96,55, QuangNgai: 98,07, DacNong: 64,98 DaNang: Ăn 96,55, QuangNgai: Ăn 07, DacNong: Win 64
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28-01-2023

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 267663
G7 903545142
G6
1884
1880
7387
0530
6211
7118
9196
5712
8597
G5 780881207449
G4
01385
90700
46958
51895
06738
09764
86976
34186
84997
30359
41817
83610
57742
10188
73444
78255
16707
50825
29338
80986
06041
G3
93435
16461
51333
11267
48771
85811
G2 225093282369919
G1 281698837662064
ĐB 332396415615655931
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28-01-2023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*