Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 20/10/2022

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 19/10/2022 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Win 93 cầu 2 Con Lô – Đà Nẵng với dự đoán: 31,93. Ăn cầu Dàn Ba Càng 10 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 293,570,963,542,467,396,859,662,939,924. Trúng đuôi 1 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi – Đà Nẵng với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 1. Ăn 31,66 cầu 2 Con Lô – Khánh Hòa với dự đoán: 31,66. Win 24 cầu Tám Con Đề – Khánh Hòa với dự đoán: 19,38,52,06,46,09,24,64. Win 5/8 cầu Dàn Lô 3 Số Tám Con – Khánh Hòa với dự đoán: 777,032,576,429,124,165,812,231. Trúng 4/6 cầu Dàn Bao Lô 6 Con – Khánh Hòa với dự đoán: 18,14,53,85,77,66

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 20/10/2022 của các Đài Quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 4 Ngày 19-10-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Ba Càng 10 Con DaNang: 293,570,963,542,467,396,859,662,939,924, KhanhHoa: 524,568,509,150,015,124,427,836,887,223 DaNang: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ Xíu Chủ DaNang: 570, KhanhHoa: 002 DaNang: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 18,14,53,85,77,66, DaNang: 92,55,25,43,75,49 KhanhHoa: Trúng 4/6, DaNang: Ăn 3/6
Cặp Ba Càng DaNang: 570,732, KhanhHoa: 078,594 DaNang: Win, KhanhHoa: Trượt
Dàn 8 Con Giải 8 DaNang: 48,13,34,68,52,56,58,74, KhanhHoa: 37,62,57,64,19,48,44,26 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Độc Thủ Bao Lô KhanhHoa: 29, DaNang: 65 KhanhHoa: Trúng, DaNang: Trượt
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 1, KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 6 DaNang: Trúng đuôi 1, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số DaNang: 816, KhanhHoa: 226 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ Đề KhanhHoa: 35, DaNang: 22 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 4, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 KhanhHoa: Ăn Bạch Thủ, DaNang: Trúng đuôi 0
Bạch Thủ Giải 8 KhanhHoa: 09, DaNang: 41 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Win
Bạch Thủ Lô 3 Số DaNang: 816, KhanhHoa: 226 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
2 Con Lô DaNang: 31,93, KhanhHoa: 31,66 DaNang: Win 93, KhanhHoa: Ăn 31,66
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 19-10-2022

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G8 4177
G7 182231
G6
7126
5841
7302
2032
3835
7789
G5 96513512
G4
10943
12518
20075
26529
62830
32081
43841
69418
68193
32866
32575
37887
48203
91714
G3
36497
85812
34149
65124
G2 1516249803
G1 8579380777
ĐB 299570861224
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 19-10-2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*