Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 19-01-2023

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Ngày 18/01/2023 đã ăn được các đài Win cầu 10 Con Xíu Chủ đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 948,270,801,701,109,732,285,806,611,289. Trúng cầu Bao Lô đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 66. Win đuôi 5 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi đài quay Đà Nẵng với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 5. Ăn cầu Bạch Thủ Ba Càng đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 701. Win 24 cầu Dàn 8 Con Giải 8 đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 09,82,24,27,92,81,06,07. Trúng cầu Song Thủ Ba Càng đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 701,719. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 19 Tháng 01 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Mười Con Xíu Chủ, Tám Con Giải 8, Xíu Chủ 1 Con, Độc Thủ Lô 3 Số, Tám Con Đề, Dàn Bao Lô 6 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, 2 Con Ba Càng, Giải 8 Đầu Đít, Dàn Lô 2 Con, Độc Thủ Đề với độ chính xác cao 96%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 96% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 19-01-2023 của các Đài Quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Cầu Đẹp Dự đoán
Mười Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
2 Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 4 Ngày 18-01-2023

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
10 Con Xíu Chủ DaNang: 948,270,801,701,109,732,285,806,611,289, KhanhHoa: 487,153,278,125,898,044,913,944,460,736 DaNang: Win, KhanhHoa: Trúng
Bạch Thủ Ba Càng DaNang: 701, KhanhHoa: 939 DaNang: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Dàn 6 Con Bao Lô KhanhHoa: 23,51,49,50,13,04, DaNang: 33,22,40,01,53,27 KhanhHoa: Ăn 3/6, DaNang: Win 1/6
Song Thủ Ba Càng DaNang: 701,719, KhanhHoa: 736,815 DaNang: Trúng, KhanhHoa: Ăn
Dàn 8 Con Giải 8 DaNang: 92,42,30,08,15,82,20,90, KhanhHoa: 09,82,24,27,92,81,06,07 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Win 24
Bao Lô KhanhHoa: 66, DaNang: 11 KhanhHoa: Trúng, DaNang: Win
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 7 – Đuôi: 5, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 2 DaNang: Win đuôi 5, KhanhHoa: Trúng đầu 2
Lô Ba Số DaNang: 887, KhanhHoa: 339 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ Đề KhanhHoa: 09, DaNang: 95 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 0 KhanhHoa: Trúng đuôi 6, DaNang: Trượt
Độc Thủ Giải Tám KhanhHoa: 24, DaNang: 01 KhanhHoa: Win, DaNang: Trượt
Lô Ba Số DaNang: 887, KhanhHoa: 339 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Hai Con Lô DaNang: 61,11, KhanhHoa: 52,50 DaNang: Win 61,11, KhanhHoa: Ăn 52
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 18-01-2023

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G8 4524
G7 417939
G6
6561
4513
5519
4563
6345
3649
G5 28806904
G4
23691
25733
91511
58439
07483
09230
12365
89016
66051
78732
12235
48562
12828
87408
G3
90539
64299
73692
69652
G2 1387786266
G1 7190525406
ĐB 295701582736
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 18-01-2023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*